اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شمس الدین محمد کوسج
شمس الدین محمد کوسج
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
برزونامه (بخش کهن) ۱. برزونامه (بخش کهن)
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، محقق: اکبر نحوی، با مقدمه: اکبر نحوی، مصحح: اکبر نحوی