اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدباقر کمال الدینی
محمدباقر کمال الدینی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
سندباد نامه ۱. سندباد نامه (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
نویسنده: محمد ظهیری سمرقندی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.