اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   چارلز ملویل
چارلز ملویل
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
از آدم تا آباقا ۱. از آدم تا آباقا
برقراری ترتیب تازه در تاریخ توسط قاضی بیضاوی
مترجم: محمد رضا طهماسبی
• ضمیمه آینه میراث- 14، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۷ش.