اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد رضا طهماسبی
محمد رضا طهماسبی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
از آدم تا آباقا ۱. از آدم تا آباقا
برقراری ترتیب تازه در تاریخ توسط قاضی بیضاوی
نویسنده: چارلز ملویل
• ضمیمه آینه میراث- 14، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۷ش.