اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فیروزه ساعتچیان
فیروزه ساعتچیان
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی ۱. تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: محمدبن احمد خفری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.