اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ایرج نوبخت
ایرج نوبخت
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تاریخ عثمانی
مترجم جلد 1/3: وهاب ولی
انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.، 6 جلد