اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صلال شمری
صلال شمری
آثار موجود در کتابخانه
مذکرات الحاج صلال الفاضل «الموح» ۱. مذکرات الحاج صلال الفاضل «الموح»
من رجال الثورة العراقیة 1920
مطبعة المعانی، چاپ اول، بغداد، 1986م.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری، با تعلیق: کامل سلمان جبوری