اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی گیلانی پومنی
علی گیلانی پومنی
آثار موجود در کتابخانه
بلبل نامه ۱. بلبل نامه
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 17، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: نصر الله پور جوادی