اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   باقر حمودی
باقر حمودی
آثار موجود در کتابخانه
میثم التمار رضی الله عنه شهید الحق والولاء ۱. میثم التمار رضی الله عنه شهید الحق والولاء
به کوشش: غدیر ماجد
نویسنده: شیخ محمدحسین مظفر
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۸ق. برابر ۱۳۸۶ش.