اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هانی فرحات
هانی فرحات
آثار موجود در کتابخانه
اندیشه های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدین طوسی ۱. اندیشه های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدین طوسی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.