اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صباح ربیعی
صباح ربیعی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الانسان و العقیدة ۱. الانسان و العقیدة (تحقیق)
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
نشر باقیات، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۸ق. برابر ۱۳۸۶ش. برابر 2007م.، محقق: علی اسدی