اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید علی قاضی طباطبائی
سید علی قاضی طباطبائی
سید علی قاضی طباطبائی
آثار موجود در کتابخانه
آثاری درباره سید علی قاضی طباطبائی:
عطش ۱. عطش
ناگفته هایی از سیر توحیدی کامل عظیم حضرت آیت الله سید علی قاضی طباطبائی
گردآورنده: موسسه فرهنگی مطالعاتی‌ شمس‌ الشموس‌
مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
فلسفه عرفان شیعی ۲. فلسفه عرفان شیعی
با تطبیق بر احوالات عاف ربانی و عالم صمدانی حضرت‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ حاج‌ سیدعلی‌ قاضی‌ قدس‌ سره‌ الشریف‌
نویسنده: حسین غفاری
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
دریای عرفان ۳. دریای عرفان
شرح حال آیت الله سید علی قاضی طباطبایی قدس سره
نویسنده: هادی هاشمیان
موسسه فرهنگی طه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.، ویراستار: محمد صفوی