اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شهربانو جشنی
شهربانو جشنی
آثار موجود در کتابخانه
علی علیه السلام در آیینه رباعی ۱. علی علیه السلام در آیینه رباعی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: اکبر بهداروند