اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابراهیم عمرانی
ابراهیم عمرانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی ۱. خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: پوری سلطانی