اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله سید عبدالکریم کشمیری
آیة الله سید عبدالکریم کشمیری
آثار موجود در کتابخانه
آثاری درباره آیة الله سید عبدالکریم کشمیری:
میناگر دل ۱. میناگر دل
شرح احوالات آیت الحق سید عبدالکریم رضوی کشمیری
نویسنده: علی اکبر صداقت
نشر دیوان، قم، ۱۳۸۵ش.
صحبت جانان ۲. صحبت جانان
گذری بر سیره سلوکی و شیوه ( و اندیشه ) عرفانی عاف ربانی آیت الله سید عبدالکریم کشمیری
نویسنده: علی اکبر صداقت
مطبوعات دینی، قم، ۱۳۸۲ش.
۳. آفتاب خوبان
شرح‌ احوال‌ سید العارفین‌ آیت‌ الحق‌ سید عبدالکریم‌ کشمیری‌ (قدس‌ سره‌) (۱۳۰۴ - ۱۳۷۸ش‌.)
نویسنده: علی اکبر صداقت
سپهر آذین، قم، ۱۳۸۴ش.
روح و ریحان ۴. روح و ریحان
شرح‌ حال‌ عالم‌ ربانی‌ و عارف‌ صمدانی‌ آیت‌الله‌ سید عبدالکریم کشمیری قدس‌ سره‌
نویسنده: علی اکبر صداقت
بکاء، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۵ش.
همچنین نگاه کنید
سید علی قاضی طباطبائی سید علی قاضی طباطبائی (استاد)
میناگر دل میناگر دل