اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احسان شواربی مقدم
احسان شواربی مقدم
آثار موجود در کتابخانه
دیوان منجیک ترمذی ۱. دیوان منجیک ترمذی
نویسنده: علی منجیک ترمذی
شاعر: علی منجیک ترمذی
• دیوان منجیک ترمذی (اشعار پراکنده)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.