اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   خورشید عبدالله زاده
خورشید عبدالله زاده
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
خجندی نامه ۱. خجندی نامه
نویسنده: نعمان نعمت اف
مترجم: باقر مظفرزاده
• ضمیمه آینه میراث- 26، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.