اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نعمان نعمت اف
نعمان نعمت اف
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
خجندی نامه ۱. خجندی نامه
نویسنده: خورشید عبدالله زاده
مترجم: باقر مظفرزاده
• ضمیمه آینه میراث- 26، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.