اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   داود جلبی
داود جلبی
آثار موجود در کتابخانه
۱. الفندیداد (تألیف و تعلیق)
اهم الکتب التی تتالف منها الابستا و هی مجموع کتب المجوس الزرادشتیین
مطبعة الاتحاد الجدیدة بالموصل، موصل، ۱۳۷۱ق. برابر 1952م.