اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   خالید ولایتی
خالید ولایتی
آثار موجود در کتابخانه
نمایه سازی موضوعی ۱. نمایه سازی موضوعی
نمایه سازی مفهومی
نویسنده: علیرضا نوروزی
نشر چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.