اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدجواد انواری
محمدجواد انواری
آثار موجود در کتابخانه
استاد بشر ۱. استاد بشر (تألیف و ویراستاری)
پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیر الدین طوسی
گردآورنده: حسین معصومی همدانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، ویراستار: حسین معصومی همدانی