اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مریم ناصری
مریم ناصری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات ۱. پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات
مترجم: جعفر مهراد
نشر چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.