اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدحسین صغیر اصفهانی
محمدحسین صغیر اصفهانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. دیوان قصائد و غزلیات
• دیوان قصائد و غزلیات شاعر شهیر صغیر اصفهانی، دنیای کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، ویراستار: علی اصغر عبداللهی