اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمید سلیم گندمی
حمید سلیم گندمی
حمید سلیم گندمی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
دلیل راه ۱. دلیل راه (ترجمه و تحقیق)
کتابشناسی گزیده ی آثار دانشمندان اهل سنت درباره امام مهدی ... [ترجمه بخشی از کتاب أهل البیت علیهم السلام في المکتبة العربیة]
نویسنده: محقق طباطبائی
ابصار، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
مقالات موجود در سایت:
راهنمای پژوهش درباره علامه امینی و آثارش ۱. راهنمای پژوهش درباره علامه امینی و آثارش