اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نفیسه ایرانی
نفیسه ایرانی
آثار موجود در کتابخانه
میرتذکره شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی (نویسنده خلاصة الاشعار) ۱. میرتذکره شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی (نویسنده خلاصة الاشعار)
• ضمیمه آینه میراث- 24، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
تصحیح و تحقیق:
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن) ۲. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن) (تصحیح)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.