اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   موسی دانشمند
موسی دانشمند
آثار موجود در کتابخانه
اولین فرهنگ جیبی جامع و سه زبانه ۱. اولین فرهنگ جیبی جامع و سه زبانه
نویسنده: جعفر دربندی
• اولین فرهنگ جیبی جامع و سه زبانه فارسی به ترکی استانبولی و انگلیسی، ترکی استانبولی به انگلیسی و فارسی، انگلیسی به ترکی استانبولی و فارسی، مبتکران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.