اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی موسوی نژاد
مهدی موسوی نژاد
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
حدیث سحرگاهان ۱. حدیث سحرگاهان
گفتارهای تفسیری امام موسی صدر
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: علیرضا محمودی
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
ویراستاری و مقدمه:
انسان آسمان ۲. انسان آسمان (ویراستاری)
جستارهایی درباره امیرالمؤمنین (ع)
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: احمد ناظم
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.