اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علیرضا محمودی
علیرضا محمودی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
حدیث سحرگاهان ۱. حدیث سحرگاهان
گفتارهای تفسیری امام موسی صدر
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: مهدی موسوی نژاد
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.