اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید هاشم موسوی حداد
سید هاشم موسوی حداد
آثار موجود در کتابخانه
آثاری درباره سید هاشم موسوی حداد :
روح مجرد ۱. روح مجرد
یادنامه‌ موحد ‌عظیم‌شان‌ و ‌عارف‌ کبیر حاج‌ سید ‌هاشم‌ موسو‌ی‌ حد‌اد
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.