اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شمس الدین کیشی
شمس الدین کیشی
آثار موجود در کتابخانه
روضة الناظر فی شرح نفس الأمر ۱. روضة الناظر فی شرح نفس الأمر
• رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن ، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، شارح: جلال الدین محمد دوانی و شمسا گیلانی، محقق: طیبه عارف نیا، با مقدمه: احد فرامرز قراملکی، مصحح: طیبه عارف نیا
شرح:
رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن ۲. رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن