اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد حسن شفیعی شاهرودی
محمد حسن شفیعی شاهرودی
آثار موجود در کتابخانه
۱. امام شناسی
• امام شناسی؛ لزوم، مراحل و روش، مؤسسه میراث نبوت، چاپ اول، قم، ۱۴۳۹ق. برابر ۱۳۹۷ش. برابر 2018م.
ترجمه:
۲. علی علیه السلام در قرآن
۳. زیارت غدیریه (ترجمه و تحقیق)
مؤسسه میراث نبوت، چاپ پنجم، قم، ۱۴۳۶ق.
۴. برگزیده الغدیر (ترجمه و تحقیق)
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالحسین امینی نجفی (علامه امینی)
• برگزیدۀ الغدیر، مؤسسه میراث نبوت، چاپ 19م، قم، ۱۴۴۳ق.
تصحیح و تحقیق:
ابوطالب علیه السلام صحابی مظلوم ۵. ابوطالب علیه السلام صحابی مظلوم (تحقیق)
نویسنده: عبدالعلی محمدی شاهرودی
• ابوطالب علیه السلام صحابی مظلوم ، مؤسسه میراث نبوت، چاپ اول، قم، ۱ ربیع الاول ۱۴۳۲ق. برابر دی ۱۳۹۲ش.، ویراستار: عبدالعلی محمدی شاهرودی