اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی سماک
مهدی سماک
آثار موجود در کتابخانه
مذکرات و خواطر طبیب بغدادی صور اجتماعیة فی (حرف بغدادیة) 1930- 1970 ۱. مذکرات و خواطر طبیب بغدادی صور اجتماعیة فی (حرف بغدادیة) 1930- 1970
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.، 5 جلد