اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شمس فراهانی
شمس فراهانی
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
زنبیل حاج فرهاد میرزا ۱. زنبیل حاج فرهاد میرزا (کوشش در نشر)
نویسنده: فرهاد میرزا قاجار
انتشارات فراهانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: قربان نجفی، با مقدمه: محمد رمضانی، مصحح: قربان نجفی