اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی قربانی
مهدی قربانی
مهدی قربانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
خوشنویسان استانبول ۱. خوشنویسان استانبول
نویسنده: سلیمان بِرک
مترجم: ثریا منیری
پیکره، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.، ویراستار: حمیدرضا قلیچ خانی
مقالات موجود در سایت:
 منتخباتی از هنر خوشنویسی ترک ۱. منتخباتی از هنر خوشنویسی ترک
یک‌صد خطّاط استانبول ۲. یک‌صد خطّاط استانبول