اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمیدرضا کیانی
حمیدرضا کیانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
أربع رسائل في علم الکلام ۱. أربع رسائل في علم الکلام (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
نویسنده: فاضل هندی
هدایة المسترشدین في ردّ المضلّین ۲. هدایة المسترشدین في ردّ المضلّین (تحقیق و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: ملا محمّد‌تقی کاشانی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.