اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سهند ساعدی
سهند ساعدی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
انقلاب کبیر فرانسه ۱. انقلاب کبیر فرانسه (ویراستاری)
مترجم: ثمین نبی‌پور
نشر افق، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
بارت ۲. بارت (ویراستاری)
مترجم: حسین شیخ الاسلامی
نشر افق، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
تئوری ادبی ۳. تئوری ادبی (ویراستاری)
مترجم: حسین شیخ الاسلامی
نشر افق، چاپ اول، تهران
فسیل‌ها ۴. فسیل‌ها (ویراستاری)
مترجم: ثمین نبی‌پور
نشر افق، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
فوکو ۵. فوکو (ویراستاری)
مترجم: مهدی یوسفی
نشر افق، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
مغز ۶. مغز (ویراستاری)
مترجم: یاسر مالی
نشر افق، چاپ اول، تهران