اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد‌علی حیدری
احمد‌علی حیدری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
کلام و جامعه در سده‌های دوم و سوم هجری ۱. کلام و جامعه در سده‌های دوم و سوم هجری
مترجم: فرزین بانکی
انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.، ویراستار: سید محمدرضا بهشتی