اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رُکن‌الدین محمد بن علی جُرجانی
رُکن‌الدین محمد بن علی جُرجانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
الأخلاق النصیریة في تعریب الأخلاق الناصریة ۱. الأخلاق النصیریة في تعریب الأخلاق الناصریة
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۷ش.، با مقدمه: حمید عطایی نظری، با تعلیق: Joep Lameer، مصحح: Joep Lameer