اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صدرا صدوقی
صدرا صدوقی
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه عبدالحسین امینی ۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه عبدالحسین امینی (کوشش در نشر)
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸ش.، ویراستار: ولی الله محمدی