اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید اسدالله منتخب‌السادات یغمائی
سید اسدالله منتخب‌السادات یغمائی
سید اسدالله منتخب‌السادات یغمائی
آثار موجود در کتابخانه
حماسه فتحنامه نایبی ۱. حماسه فتحنامه نایبی
انتشارات اسپرک، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ق.، با مقدمه: عبدالحسین کاشانی، مصحح: عبدالحسین کاشانی، به اهتمام: علی دهباشی