اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   باقر قربانی‌زرین
باقر قربانی‌زرین
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
بُهلول نامه ۱. بُهلول نامه (ترجمه و تحقیق)
نویسنده: اولریش مارزلف
انتشارات به نگار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۲ش.، با مقدمه: اولریش مارزلف