اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدعلی نجفی کلباسی
محمدعلی نجفی کلباسی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
خاندان کلباسی ۱. خاندان کلباسی (تعلیق و مقدمه)
شرح احوال فقیه نامی آیت الله علامه حاجی محمد ابراهیم کرباسی مشهور به کلباسی پدر ـ اولاد و احفادش همراه با شرح احوال مالک اشتر و شرح احوال استادان و معاصران و شاگردان حاجی کرباسی
نویسنده: محمد کلباسی حائری
نشر دانش حوزه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: علی کرباسی‌زاده اصفهانی