اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سیده ز شیرازی
سیده ز شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
بیراهه‌ ها ۱. بیراهه‌ ها
• بیراهه‌ ها: واکاوی عوامل بنیادین انحراف، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۸ش.