اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اسماعیل نواب‌صفا
اسماعیل نواب‌صفا
آثار موجود در کتابخانه
شرح حال فرهاد میرزا معتمد الدوله ۱. شرح حال فرهاد میرزا معتمد الدوله
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
اشراف و نشر:
سفرنامه فرهاد میرزا معتمد الدوله ۲. سفرنامه فرهاد میرزا معتمد الدوله (کوشش در نشر)
نویسنده: فرهاد میرزا قاجار
انتشارات زوار، چاپ دوم، ۱۳۶۶ش.