جستجو
نتایج جستجوی عبارت «الفهرست»
۱. فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم (کتاب) فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
۲. الفهرست المشروح للمخطوطات العربیة المخزونة فی مکتبة سالار جنگ (کتاب)
سرشناسه: سالار جنگ. کتابخانه
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، ۱۳۷۶ق.، 2 جلد، به کوشش: محمد نظام الدین و محمد اشرف
الفهرست المشروح للمخطوطات العربیة المخزونة فی مکتبة سالار جنگ
۳. الفهرست (کتاب)
نویسنده: محمد ابن ندیم
• کتاب الفهرست للندیم، دانشگاه تهران (چاپخانه)، تهران، ۱۳۵۰ش.، محقق: محمدرضا تجدد
• کتاب الفهرست للندیم، افست مروی، تهران، 1973م.، 2 جلد، محقق: محمدرضا تجدد
کتابخانه ابن سینا، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۳ش.، مصحح: محمدرضا تجدد
الفهرست
۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی (کتاب)
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
زیر نظر: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
چاپخانه ولایت، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۵ش.، 34 جلد، اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
۵. الفهرست لمشاهیر وعلماء زنجان (کتاب)
نویسنده: شیخ موسی زنجانی
آل عبا، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.، با تعلیق: سید حسین جعفری زنجانی
الفهرست لمشاهیر وعلماء زنجان
۶. صنعة الخط و المخطوط و الورقة و الفهرسة فی الحضارة العربیة الاسلامیة (کتاب)
فهرست المخطوطات و تصنیفها مشکلات و حلول و قواعد
نویسنده: عبدالقادر احمد عبدالقادر
دار الوثائق، چاپ اول، 2006م.
۷. فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول (کتاب)
نویسنده: شیخ طوسی
• الفهرست و بذیله کتاب نضد الایضاح
• الفهرست، چاپ اول، مشهد، ۱۳۵۱ش.، به کوشش: محمود رامیار
کتابخانه محقق طباطبائی، قم، چاپ اول، قم، شعبان ۱۴۲۰ق.، محقق: محقق طباطبائی
• الفهرست، المکتبة المرتضویة، چاپ اول، نجف، با تعلیق: سید محمد صادق بحرالعلوم، مصحح: سید محمد صادق بحرالعلوم
• فهرست کتب الشیعة و نضد الایضاح ، دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول، مشهد، 1853م.، مصحح: الویس اسپرنگر التیرولی و مولوی عبدالحق و مولوی غلام قادر
فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول
۸. فهرست نسخ عکسی کتابخانه محقق طباطبائی (یادداشت)
۹. فهرست تفسیر کشف الاسرار وعده الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری (کتاب) فهرست تفسیر کشف الاسرار وعده الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری
۱۰. فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) (کتاب) فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)
۱۱. فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی (کتاب)
سرشناسه: کتابخانه‌ و موزه‌ ملی‌ ملک‌
نویسنده (ج. 1-10): استاد ایرج افشار
نویسنده (ج. 14): سید محمدحسین حکیم
نویسنده (ج.1-10): استاد محمدتقی دانش پژوه
• فهرست نسخه های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک (موقوفه آستان قدس رضوی)، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.، 10 جلد، با همکاری: احمد منزوی
فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی
۱۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش (کتاب)
سرشناسه: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. کتابخانه گنج‌بخش
نویسنده: احمد منزوی، محمد حسین تسبیحی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، آذر ۱۳۵۷ش.، 4 جلد
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، راولپندی، ۱۳۵۰ش.، 3 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش
۱۳. فهرست آثار محقق طباطبایی (یادداشت)
۱۴. فهرست مختصر نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (کتاب) فهرست مختصر نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی
۱۵. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی (کتاب)
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
مجلس شورای ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۰۵ق.، 43 جلد
مجلس شورای ملی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، مهر ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
۱۶. فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (کتاب)
نویسنده: محمد آصف فکرت
فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
۱۷. فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان (کتاب)
۱۸. دربارۀ بنیاد (صفحه)
۱۹. فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز (کتاب) فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز
۲۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (کتاب)
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
گردآورنده جلد 20: سید محمدحسین حکیم
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.، 20 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
۲۱. نشان‌ها و تماس‌های بنیاد (صفحه)
نشان‌ها و تماس‌های بنیاد
۲۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی آیة الله گلپایگانی (قم) (کتاب) فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی آیة الله گلپایگانی (قم)
۲۳. فهرستواره دستنوشته های ایران (دنا) (کتاب) فهرستواره دستنوشته های ایران (دنا)
۲۴. چاپ سنگی (صفحه)
۲۵. فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (کتاب)
نویسنده: احمد منزوی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۱۱ق. برابر ۱۳۷۰ش. برابر 1991م.، 13 جلد
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، تهران، ۱۳۸۲ش.، 13 جلد
فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان
۲۶. فهرست کتاب های خطی کتابخانه مجلس سنا (کتاب) فهرست کتاب های خطی کتابخانه مجلس سنا
۲۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه ثقة الإسلام در تبریز (مقاله)
نویسنده: محقق طباطبائی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه ثقة الإسلام در تبریز
۲۸. فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی (کتاب)
به کوشش: استاد ایرج افشار
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 6 جلد
شرکت‌ ‌انتشار‌ات‌ ‌علمی‌ و فر‌هنگی‌، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 6 جلد
فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی
۲۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسوی شفتی (آیت الله سید محمد تقی بن سید محمد حسین موسوی شفتی)(اصفهان - ایران) (کتاب)
نویسنده: رحیم قاسمی
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۹ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسوی شفتی (آیت الله سید محمد تقی بن سید محمد حسین موسوی شفتی)(اصفهان - ایران)
۳۰. فهرست نسخ خطی مزار عبدالقادر گیلانی در بغداد (مقاله)
نویسنده: محقق طباطبائی
فهرست نسخ خطی مزار عبدالقادر گیلانی در بغداد
۳۱. يادداشتى بر اولين فهرست نسخ خطى چاپ شده در ايران (یادداشت)
يادداشتى بر اولين فهرست نسخ خطى چاپ شده در ايران
۳۲. فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران (کتاب)
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
تألیف جلد 46: سید جعفر طباطبائی یزدی
گردآورنده ج 11و17: علینقی منزوی تهرانی
گردآورنده ج1-10: عبدالله انوار
گردآورنده ج12،13،16،17: حبیب الله عظیمی
گردآورنده ج14،15: امیره ضمیری
گردآورنده ج18: زهره معیری
گردآورنده ج21: رضا خانی پور
وزارت فرهنگ و هنر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ق.، 12 جلد
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
۳۳. فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی (کتاب)
سرشناسه: مرکز احیاء میاث اسلامی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری، سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، 5 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری
فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی
۳۴. جلد چهل و دوم فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی، تقدیم به محقق طباطبائی (خبر)
جلد چهل و دوم فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی، تقدیم به محقق طباطبائی
۳۵. فهرست میکرو فیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (کتاب)
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۸ش.
فهرست میکرو فیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
۳۶. فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال‌ ۱۳۴۵ براساس‌ فهرست‌ خانبابا مشار و فهارس‌ انجمن‌ کتاب‌ (کتاب)
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال‌ ۱۳۴۵ براساس‌ فهرست‌ خانبابا مشار و فهارس‌ انجمن‌ کتاب‌
۳۷. ترجمه و شرح نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام (کتاب)
به ضمیمه فهرستهای موضوعی، اشخاص، اماکن و زمانهای حساس
مترجم: مصطفی زمانی
شارح: مصطفی زمانی
• نهج البلاغه مولا علی بن ابیطالب امیر المومنین (ع)، پیام اسلام، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۰ش.، 4 جلد
• نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام، موسسه انتشارات نبوی، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۲ش.
ترجمه و شرح نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام
۳۸. فهرست نسخه های خطی فارسی (کتاب)
نویسنده: احمد منزوی
مؤسسه فرهنگی منطقه ای، تهران، ۱۳۴۸ش.، 6 جلد
فهرست نسخه های خطی فارسی
۳۹. مقدمة تفسیر مرآة الانوار و مشکوة الاسرار (کتاب)
با ترجمه و شرح حال مولف و فهرست کتاب
نویسنده: ابوالحسن‌ بن‌ محمد طاهر شریف
• مقدمة تفسیر مرآة الانوار و مشکوة الاسرار با ترجمه و شرح حال مولف و فهرست کتاب، چاپخانه آفتاب، تهران، ۱۳۷۴ق.، مصحح: محمود موسوی زرندی
مقدمة تفسیر مرآة الانوار و مشکوة الاسرار
۴۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی تاجیکستان (ابو القاسم فردوسی) (کتاب)
سرشناسه: کتابخانه ملی تاجیکستان (ابوالقاسم فردوسی)
نویسنده: علی بهرامیان
فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی تاجیکستان (ابو القاسم فردوسی)
۴۱. فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار (کتاب)
سرشناسه: مدرسه عالی سپهسالار، کتابخانه
نویسنده ج1و2: ابن یوسف شیرازی
نویسنده ج3و4و5: استاد محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی تهرانی
فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار
۴۲. فهرست کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال 1370 (کتاب) فهرست کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال 1370
۴۳. فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (کتاب)
نسخه برگردان دستنویس شماره 21564 کتابخانه مجلس شورای اسلامی
گردآورنده: کتابخانه سلطنتی تهران
• فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (تالیف شده در 1328- 1338ق)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: سید محمدحسین حکیم
فهرست کتابخانه سلطنتی ایران
۴۴. فهرست آثار خطی شیخ مفید در کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی (کتاب)
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (قم)
نویسنده: شیخ رضا مختاری، حسین شفیعی
فهرست آثار خطی شیخ مفید در کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی
۴۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه علامه طباطبائی دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز (کتاب) فهرست نسخه های خطی کتابخانه علامه طباطبائی دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز
۴۶. فهرست توصیفی شبیه نامه های دوره قاجار ( شبیه نامه های گنجینه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی) (کتاب) فهرست توصیفی شبیه نامه های دوره قاجار ( شبیه نامه های گنجینه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی)
۴۷. فهرستواره کتابهای فارسی (کتاب)
به کوشش: احمد منزوی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ش.، 10 جلد
فهرستواره کتابهای فارسی
۴۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران (کتاب)
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. دانشگاه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی‌. کتابخانه‌
نویسنده: محمد باقر حجتی
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۵ش.، 2 جلد، محقق: استاد محمدتقی دانش پژوه
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
۴۹. فهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان کراچی (کتاب)
سرشناسه: موزه ملی پاکستان (کراچی)
نویسنده: سید عارف نوشاهی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۶۲ش.
فهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان کراچی