مقالات
صفحه اصلی   /   مقالات   /   روش‎شناسی علامه امینی در نقد سلفیت
روش‎شناسی علامه امینی در نقد سلفیت
روش‎شناسی علامه امینی در نقد سلفیت
چکیده
توجه به روش‌های علامه امینی در نقد اندیشه‌های سلفیت، راه مبارزه منطقی و درست با سلفیت را برای پژوهشگران هموار می‌سازد و الگوهای موفقی را برای نقد و به چالش‌کشیدن آنها معرفی می‌کند. روش‌های نقد باتوجه به تنوع مخاطبان، متنوع است. علامه امینی باتوجه به شناخت ژرفی که از سلفیت دارد و نیز باتوجه به تسلطی که بر روش‌های نقد و مناظره دارد، بهترین روش‌ها را برای نقد این گروه به‌کار گرفته است. در نوشتار حاضر، روش‌های به‌کار گرفته‌‌شده به‌وسیله علامه امینی ـ اعم از روش‌های نقد صوری و روش‌های نقد محتوایی ـ مورد اصطیاد و بازپژوهی قرار گرفته است و بر روش‌هایی همچون روش انگیزه‎شناسی و انگیزه‌یابی، روش تحقیر علمی، روش ردّ انتساب و اتهام، روش طرح پرسش، روش تیغ دولبه، روش مطالبه دلیل، روش نقضی و روش نقد همه‌جانبه تأکید شده است.

کلیدواژگان: روش‌شناسی نقد، سلفیت، وهابیت، علامه امینی، الغدیر.

مشاهده کامل مقاله
نویسنده: مصطفی عزیزی علویجه، سیدحسین شاهچراغ
منبع: پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی - دوره چهارم، شماره ۷, پاییز و زمستان ۱۳۹۵.