کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   بیست مقاله تقی زاده
بیست مقاله تقی زاده
عنوان فرعی: ترجمه‌ سیزده‌ مقاله‌ از انگلیسی‌ و فرانسه‌ (به‌قلم‌ احمد آرام‌)، ترجمه‌ یک‌ مقاله‌ از آلمانی‌ (به‌قلم‌ کیکاوس‌‌ جهانداری)...
زبان: فارسی
نویسنده: سید حسن تقی زاده
مترجم: احمد آرام، کیکاووس جهانداری
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > مقاله ها و خطابه ها
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎4‎ ‎/‎ب‎9‎ ‎ت‎7 , ‎D‎S‎R‎ ‎4‎ ‎/‎ت‎7‎ ‎ب‎9
المطبوع من الكتاب:
بیست مقاله تقی زاده محتوی بر ترجمه سیزده مقاله از انگلیسی و فرانسه (بوسیله احمد آرام) ترجمه یک مقاله از آلمانی (بوسیله کاووس جهانداری) ...
بیست مقاله تقی زاده محتوی بر ترجمه سیزده مقاله از انگلیسی و فرانسه (بوسیله احمد آرام) ترجمه یک مقاله از آلمانی (بوسیله کاووس جهانداری) ...
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۱ش.
شرح پدیدآور: تقی زاده
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
فروست: انتشارات‌ بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب‌؛ ۱۵۰: مجموعه‌ ایران‌شناسی‌/ احسان‌ یارشاطر؛۲۳
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس.
تعلیقات‌ بر کتاب‌ گاهشماری‌ در ایران‌ قدیم‌ نیز در انتهای این کتاب منتشر شده است.
بیست مقاله تقی زاده
بیست مقاله تقی زاده
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
شرح پدیدآور: تقی زاده
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۴۴۵-۱۲۳-۶
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس.
جدول.
تعلیقات‌ بر کتاب‌ گاهشماری‌ در ایران‌ قدیم‌ نیز در انتهای این کتاب منتشر شده است.