کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
عنوان برابر: فهرست‌ نسخه‌های‌ خطی‌ کتابخانه‌ بزرگ‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌ رحمه‌الله‌
زبان: فارسی
زیر نظر: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ‌آی‍ت‌‌ال‍ل‍ه عظمی مرعشی نجفی > فهرستها، نسخه های خطی > ایران > قم > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ع‎8‎2‎ ‎م‎4
المطبوع من الكتاب:
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.، 40 جلد
شرح پدیدآور: زیر نظر محمود مرعشی ؛نگارش احمد حسینی
اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
اشراف (ج.40): محمدحسین امینی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک (ج.39): ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۱-۰۱۹-۶
شابک (ج.40): ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۱-۰۳۷-۰
توضیح: جلد بیست‌ و نهم‌ این‌ کتاب‌ تحت‌ عنوان‌ "فهرست‌ نسخه‌های‌ خطی‌ کتابخانه‌ بزرگ‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌ رحمه‌الله‌" با همکاری‌ گروه‌ فهرستنگاران‌ کتابخانه‌ منتشر شده‌ است‌.

راهنمای‌ این‌ کتاب‌ به صورت‌ مجلدهای‌ مجزا منتشر شده‌ است‌.
اهدا کننده: کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
چاپخانه ولایت، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۵ش.، 34 جلد
شرح پدیدآور: زیر نظر سید محمود مرعشی؛ نگارش احمد حسینی
اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۶۱۲۱-۷۴-۸