کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   مرآة الحجة
مرآة الحجة
عنوان فرعی: ترجمه زندگانی حجت هاشمی خراسانی
عنوان برابر: شرح حال حجت هاشمی
زبان: فارسی
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
سرعنوان موضوعی: حجت هاشمی خراسانی، علی، ۱۳۱۴ - > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎3‎ ‎/‎ح‎2‎8‎ ‎م‎4
مرآة الحجة
مرآة الحجة
چاپخانه خراسان، مشهد، ۱۴۰۰ق.
شرح پدیدآور: تالیف أبو معین حمید الدین حجت هاشمی خراسانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: عکس.
دریافت فایل
همچنین نگاه کنید
استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی (نویسنده)
چاپخانه خراسان چاپخانه خراسان (ناشر)