کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   محیط ادب
محیط ادب
عنوان فرعی: مجموعه سی گفتار به پاس پنجاه سال تحقیقات و مطالعات سید محمد محیط طباطبائی
زبان: فارسی
به کوشش: حبیب یغمایی، دکتر سید جعفر شهیدی، دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: مقاله های فارسی > قرن14
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎2‎8‎7‎ ‎/‎ی‎6‎ ‎م‎3‎
محیط ادب
محیط ادب
دبیر خانه هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور، تهران، اردیبهشت ۱۳۵۸ش.
شرح پدیدآور: حبیب یغمائی، سید جعفر شهیدی، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه بصورت زیرنویس.